به محض آن که لکه روی پارچه پیدا شود برای از بین بردن آن باید دستورات ذیل را اجرا کرد.

ادامه مطالعه “ساده ترین راه برای از بین بردن لکه”